Onderzoek van de RUG

Uitleg onderzoek

De faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen doet sinds april 2018 onderzoek naar armoede bij meerdere generaties in de Veenkoloniën. Er blijkt nog onvoldoende kennis van de mechanismen die specifiek een rol spelen bij generatiearmoede. Wetenschappers weten wel hoe generaties (kinderen, ouders en grootouders) armoede los van elkaar beleven, maar ze weten nog weinig over de generaties in samenhang. Door meer inzicht te krijgen in de beleving van generaties en de gesprekken binnen families over laag inkomen, werk en studie wordt meer duidelijk over de overdracht van armoede.

Kennisclips over het onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën

De mensen

Ten tweede spreken de onderzoekers met gezinnen in de Veenkoloniën. Het doel van interviews met gezinsleden is om meer te weten te komen over de ervaringen van verschillende generaties die het niet breed hebben in de Veenkoloniën. Hoe gezinnen omgaan met een langdurig laag inkomen, of en hoe zij daarover spreken in een familie, en hoe zij naar de plek en het gebied kijken waarin ze wonen.

Tot slot blijkt dat weinig bekend is over de effectiviteit van interventies die zijn gericht op het doorbreken van intergenerationele armoede. Hulpverlenende organisaties hanteren niet allemaal dezelfde aanpak en benadering van het armoedevraagstuk. Professionals kunnen daardoor onderling verschillen in de manier waarop ze interventies uitvoeren en de uitkomsten die ze hopen te bereiken met hun cliënten. Het onderzoek zal we een analyse maken van die verschillende invalshoeken en doelen. Dat biedt inzicht in waar overeenkomsten of botsingen zitten in de interventies op intergenerationele armoede en hoe ze aansluiten bij de families die in armoede leven.

Met het onderzoek hoopt de RUG aanknopingspunten te vinden voor effectiever beleid,
door te leren hoe je de cirkel van armoede beter kunt herkennen en wellicht doorbreken.

Het onderzoek, gefinancierd door de provincies Groningen en Drenthe, zal in oktober 2020 worden afgerond.

Bekijk hier de eerste resultaten van het onderzoek

Sanne Visser

Sociaal geograaf Sanne Visser doet voor de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar intergenerationele armoede in de Veenkoloniën. Voor Uit het Moeras houdt ze komend jaar een blog bij over hoe dat gaat en wat ze tegenkomt.

Blog 3: Wij zijn toch al verloren

Vaak bediscussiëren we in dit onderzoek dat er ruimte moet zijn voor de kinderen en de jongeren in armoede om zich beter te ontwikkelen. Meer geld te kunnen verdienen als hun ouders en ook hun grootouders deden.

Het probleem dat in deze discussies wel ontstaat is dat we soms vergeten dat de ouders en grootouders een belangrijke rol hebben te vervullen in het leven van hun (klein)kinderen. Een voorbeeldfunctie. En als we dan laten varen dat we nog iets kunnen doen voor de oudere generaties in deze families, werkt dat rolbevestigend. Wij zijn toch al verloren…

In zowel ons eigen onderzoek als onderzoek van een van onze masterstudenten, zijn de positie van de grootouders en ouders weer prominent aanwezig. Hoe hun leven eruit ziet, is wat de jongeren ook leren over hun leven. Sommige durven, kunnen en willen een ander pad inslaan, maar het loskomen van een achtergrond met armoede vergt ook moed. Want je moet soms loskomen van je familie en van je vertrouwde omgeving.

En als je ouders dan niet de mogelijkheden hebben om hun leven uit armoede weer op te bouwen, omdat zij worden beschouwd als de verloren generatie, dan kan het moeilijker zijn om hoopvol te blijven. Juist ook deze generaties moeten hoopvol kunnen blijven voor zichzelf én voor hun kinderen.

Daarom kan de focus niet alléén liggen op kinderarmoede, maar moet er ook blijvend geïnvesteerd worden in de (soms moeilijke) terugkeer van ouders op de arbeidsmarkt. Want dan hebben kinderen ook een naaste die een mooi voorbeeld kan laten zien.

 Blog 2: Arme plekken (?)

Mijn va zei altied: wat ze in een ander gebied van Nederland niet doun willen, dat moet een Drent of een Grunneger maar doun. 

In ons onderzoek naar intergenerationele armoede stellen we onszelf en de families de vraag of arm zijn verbonden kan zijn aan een plek. Bovenstaande uitspraak van iemand die we interviewden verbindt de plek aan de kansen die je krijgt in je leven. De ervaring dat een Groninger of Drent de ‘vieze’ klusjes maar moet doen. En dat die overgebleven baantjes worden toebedeeld aan een regio.

lees meer

Blog 1: Familiegeschiedenissen

Aan de start van een nieuw onderzoeksproject hebben mijn grootouders meer dan eens meegedacht over hun eigen ervaringen met het onderwerp waar ik mee bezig was. Sinds kort kan mijn oma dat niet meer. Ze is wat verward. Maar één ding blijft voor haar belangrijk; haar eigen ouders vindt en ziet ze nog in al haar verhalen. Hun invloed is belangrijk.

lees meer